Kur uzstādīt siltumsūkņa āra bloku?

Kad nolemts par labu siltumsūkņa uzstādīšanai, noteikti jāsāk domāt par to, kur šī ārkārtīgi svarīgā iekārta tiks novietota. Šajā izvēlē svarīgi ņemt vērā ne tikai estētiskos aspektus, bet arī vairākas visai nozīmīgas tehniskās nianses, kas noteiks, vai siltumsūknis spēs pilnvērtīgi veikt savu galveno uzdevumu – sildīt ziemā, dzesēt vasarā.

Uzstādīšanas vieta un attālumi no blakus esošiem objektiem

Noteikti vērts atcerēties, ka siltumsūkņa darbībai noteikti nepieciešams gaiss, tādēļ pavisam noteikti jāievēro minimālie attālumi no sienām, zemes un citiem objektiem, kas parādīti rasējumos blakus.

Uzmanību

Nelieciet ierīces vienu uz otras;
Nekariniet ierīci pie grieztiem.

Minimālie attālumi no siltumsūkņa līdz blakus esošiem objektiem

Vējš un citi dabas apstākļi

Spēcīgs vējš (≥18 km/h), kas pūš pret āra iekārtas gaisa izplūdes vietu, var radī īssavienojumu (izplūdes gaisa iesūkšana). Iespējamās problēmas:

Ja gaisa ieplūdes vieta tiek pakļauta vēja iedarbībai, ieteicams uzstādīt deflektora plāksni.

Pārliecinieties, ka ārējais bloks ir pasargāts no jūras vējiem. Tas nepieciešams, lai novērstu koroziju, ko izraisa lielais sāls daudzums gaisā.

Šādos gadījumos siltumsūkni ir iespējams uzstādīt ēkas aizmugurē vai ierīkot tam vējlauzi.

Siltumsūknis ēkas aizmugurē
Siltumsūknis ēkas aizmugurē
Siltumsūkņi ar vējlaužiem
Siltumsūkņi ar vējlaužiem

Saule un sniegs

Aizsargājiet āra iekārtu no tiešiem saules stariem un nodrošiniet, ka āra iekārta nekad neapsnieg.

Visos gadījumos zem bloka jābūt vismaz 300 mm brīvai vietai. Blokam jāatrodas arī vismaz 100 mm augstāk par sagaidāmo maksimālo sniega segas līmeni.

Siltumsūknis ar sniega pārsegu

Vietās, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarīgi izvēlēties tādu uzstādīšanas vietu, kur sniegs neietekmē iekārtas darbību. Ja iespējama sānu snigšana, nodrošiniet, lai sniegs neietekmētu siltummaiņa spirāli. Ja nepieciešams, uzstādiet sniega pārsegu vai šķūni un postamentu.