Mājaslapas lietošanas noteikumi

Prieks Jūs redzēt mūsu mājaslapā https://dcenergy.lv (turpmāk tekstā “mājaslapa”). Mājaslapas īpašnieks ir SIA “DCenter”. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar mājaslapas lietošanu vai noteikumiem, lūdzu, sazinieties, izmantojot kontaktu formu vai rakstiet uz epastu – info@dcenergy.lv. Mājas lapas saturs ir SIA “DCenter” īpašums, jebkādas informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir jāsaskaņo ar uzņēmumu. Visas tiesības ir aizsargātas.

Lietojot šo vietni un sniegtos pakalpojumus vai iesniedzot personas datus dcenergy.lv mājaslapā, jūs sniedzat savu piekrišanu informācijas vākšanai, lietošanai, nosūtīšanai un izpaušanai, kā tas ir aprakstīts privātuma politikā.

Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šie Noteikumi nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, veicot Preces pasūtīšanu mājaslapā.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 5 darba dienu laikā pēc to publicēšanas, izņemot Noteikumu 1.4.punktā noteikto tiesisko situāciju.

1.4. Ja Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja Pasūtījumu pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas bija spēkā Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanas brīdī.

1.5. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.

1.6. Pārdevējs veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pircēja personas dati ir drošībā un tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu aizsardzības jomā. Pārdevējs ir izstrādājis noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi – “Privātuma politika”, kuros ir sniegta informācija attiecībā uz Pārdevēja veikto personas datu apstrādi.

Mājaslapas saturs:

2.1. Mājaslapā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

2.2. Mājaslapā izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota mājaslapā. Jebkādas mājaslapā esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

Distances līgums:

3.1. Pircējs apzinās, ka Preču pasūtīšanu mājaslapā ir tiesīga veikt:

3.1.1. rīcībspējīga fiziska persona;

3.1.2. tiesībspējīga juridiska persona;

3.1.3. nepilngadīga persona, bet ne jaunāka par 14 gadiem, kas ir informējusi savu likumisko pārstāvi par Preču pasūtīšanu mājaslapā un likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumiskais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

3.2. Apstiprinot piedāvājuma pieteikumu, Pircējs apliecina Pārdevējam, ka tas ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, un Puses apliecina, ka šāda vienošanās ir Distances līgums saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad no Pārdevēja tiek saņemts paziņojums par Pasūtījuma apstiprināšanu. 3.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

3.3.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs pasūtījumā norādītajā e-pastā saņem rēķinu ar uzņēmuma rekvizītiem un darījuma detaļām;

3.3.2. Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta;

3.3.3.Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu, izmantojot bankas pārskaitījumu;

3.3.4. Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu Pārdevējam, sedz Pircējs;

3.3.5. Pasūtījuma izgatavošanu Pārdevējs uzsāk tikai tādā gadījumā, ja Pārdevējs saņēmis naudu par pasūtījumu savā bankas kontā.

Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces vai samainīt to 14 dienu laikā pasūtījuma saņemšanas brīža šādos gadījumos:

4.1.1. prece nav lietota;

4.1.2. prece ir iepakota oriģinālajā iepakojumā ar oriģinālajām preču zīmēm un pilnā komplektācijā;

4.1.3. prece nav sasmērēta vai citādi bojāta.

4.2. Lai atteiktos no pasūtītās preces, Pircējs sazinās ar Pārdevēju rakstot uz epastu: info@dcenergy.lv.

4.2.1.izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pircēja atteikuma dēļ sedz Pircējs.

4.2.2. pārdevējs veic naudas atgriešanu uz Pircēja bankas kontu 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža. Gadījumos, ja konstatētas piegādāto preču nepilnības vai preču ražojuma brāķis, Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču apmaiņu vai atgriešanu.

4.2.3. gadījumā, ja Pircējs vēlas veikt preču apmaiņu, tad izdevumus, kas saistīti ar preču apmaiņu (apmainītās preces atkārtotas sūtīšanas izmaksas ar OMNIVA – 3 EUR / Latvijas pastu – 3,10 EUR) sedz Pircējs. Pircējam tiek izrakstīts rēķins par atkārtotu piegādi preču apmaiņai atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

4.2.4. pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstuli Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

4.2.5. pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Privātums:

5.1. SIA “DCenter” pilnībā respektē Lietotāja tiesības uz privātumu, un bez Tavas atļaujas nekādu personīgo informāciju par Tevi neievāksim. Jebkura personīgā informācija, kuru Tu brīvprātīgi nodod mums, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likumu;

5.1.1. Privātā informācija (vārds, uzvārds, piegādes adrese u.c.) netiks nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, ja to nepieprasīs tiesībsargājošās iestādes;

5.1.2.pārdevējs pasūtījumu apstrādei, grāmatvedības nolūkos un produktu piegādes organizēšanai var pieprasīt šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts.

5.2. Informāciju, kas saistīta ar šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem un to rīcību fiksē Google Analytics, kas tiek izmantota statistikas nolūkos, lai uzlabotu šīs tīmekļa vietnes lietojamību. Ievāktie dati netiek izmantoti, lai identificētu jūsu personību. Informācija, kas tiek ierakstīta:

5.2.1. Apmeklētāja web servera adrese;

5.2.2. Domēna vārds;

5.2.3. Iepriekšējā tīmekļa vietne, no kuras Jūs esat mūs sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;

5.2.4. Dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo tīmekļa vietni (piemēram, lapas, kurām piekļūst un dokumenti, kuri lejupielādēti);

5.2.5. Kāda veida tīmekļa pārlūkprogrammatūru jūs izmantojat.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes (“cookies”)

6.1. Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes tīmekļa vietni vai uz citu tīmekļa vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt šeit: www.aboutcookies.org.

6.2. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:
vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu;
Google Analytics – tīmekļa vietnes lietošanas datu ievākšanai statistikas nolūkos.

Google Analytics

Mūsu tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit.

Ja Jūs vēlaties, lai mūsu tīmekļa vietne neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

6.3. Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

6.4. Datu glabāšana

Mūsu mājaslapa strādā uz WordPress platformas. Tas nodrošina mūs ar tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums jums pārdot savus produktus un pakalpojumus. Jūsu dati tiek glabāti, izmantojot drošu datu krātuvi, datu bāzes aiz ugunsmūra. Vietne un vietnes dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Latvijā, ES.

Pārdevēja datorā un e-pasta adresē info@dcenergy.lv. dati tiek aizsargāti. un tiem ir piekļuve tikai ar drošu paroli.

6.5. Trešo pušu pakalpojumi

Kopumā trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, ko izmantojam, iegūs tikai tos datus, kas ir nepieciešami tikai konkrētās darbības veikšanai.

Daļa no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kā, piemēram, norēķināšanās servisi, ir paši izstrādājuši un ievēro savu privātuma politiku, lai nodrošinātu drošu datu apstrādi un darbotos saskaņā ar GDPR.

Lai uzzinātu vairāk par trešo pušu privātuma politiku un lietošanas nosacījumiem, aicinām iepazīties tuvāk ar vēlamo informāciju konkrētā pakalpojuma sniedzēja mājas lapā. Iesakām paturēt prātā, ka konkrēti pakalpojumu sniedzēji var atrasties citā valstī, līdz ar to var tikt pakļauti citiem likumiem. Līdz ar to, ja lietotāja datus apstrādā trešās puses uzņēmums, kas atrodas citā valstī, lietotāja dati var tikt pakļauti arī konkrētās valsts likumdošanai.

Kad lietotājs no mūsu interneta veikala nonāk trešās puses mājas lapā vai aplikācijā, lai, piemēram, veiktu maksājumu, uz lietotāju vairs neattiecas šie privātuma politika vai lietošanas noteikumi.